Blijf Praten - mediation & bemiddeling, Caroline Scheepbouwer

ProfielWerkwijze

Blijf Praten © 2015                                MfN registermediator - KvK: 57238642                                cescheepbouwer@blijfpraten.nl


Hoe

Werkwijze

Wie

Profiel

Mediation

Wat

Profiel Mediation

Mediation &     Bemiddeling

Blijf Praten

HOME

Werkwijze Blijf Praten


Voorafgaand aan de mediation voer ik eerst met beide partijen apart een oriënterend gesprek. Hierin informeer ik u over de mogelijkheden van mediation. Op basis van dit gesprek kunt u beoordelen of mediation voor u de juiste weg is, en of ik voor u een geschikte mediator kan zijn.

Als u besluit om verder te gaan, maak ik met u concrete afspraken over de spelregels voor het mediationtraject. De afspraken worden vastgelegd in een mediationovereenkomst, die alle deelnemers ondertekenen. De mediationovereenkomst vormt het officiële startsein van de mediation.


De praktijk wijst uit dat 4 à 6 bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur met alle deelnemers voldoende zijn.

Als u overeenstemming met elkaar hebt bereikt, worden de door u gemaakte afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend. De afspraken zijn juridisch bindend.


Voordelen mediation


Mediation kent een aantal voordelen. Misschien wel het belangrijkste voordeel is dat u samen een oplossing voor het conflict kiest. Dit maakt het heel waarschijnlijk dat beide partijen ook in de toekomst goed met de uitkomst van de mediation verder kunnen.

Men ervaart de over het algemeen korte doorlooptijd van mediation als een voordeel.


Locatie


De mediationgesprekken vinden bij voorkeur plaats op neutraal terrein.

Het tijdstip en de locatie is in overleg en kan eventueel in de avonduren.Kosten


De kosten van een mediation bedragen mijn honorarium op basis van een uurtarief en de gemaakte kosten (eventueel huur van ruimte en reiskosten).

Doorgaans worden de kosten door de partijen gedeeld.

Het intakegesprek is kosteloos.


Blijf Praten